ALLIANZ & FORMULA EINDHOVEN

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is onlosmakelijk verbonden met het werk en wezen van een verzekeraar, dus zeker met een van de grootste ter wereld. Klanten verwachten leiderschap van ons, en terecht. Dus maken we ons sterk voor de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd, zoals die zijn omschreven in de Sustainable Development Goals van de VN. Zo willen we al in 2023 energieneutraal opereren en in 2050 klimaatneutraal, mét al onze grote investeerders.

 

Waarom is Allianz een van de grondleggers van Formula-E en warm pleitbezorger van de race in Eindhoven? Omdat we wereldwijd een grote speler zijn in autoverzekeringen, zowel zakelijk als particulier en dus ook dáár het voortouw nemen in duurzaamheid. Denk aan smart mobility in het algemeen en elektrisch rijden in het bijzonder. Allianz wil de aanjager zijn van vernieuwing en verduurzaming. Wij noemen dat new mobility. Formule E biedt een prachtig podium om die boodschap te verkondigen en inspiratie te delen.