TSNED & FORMULA EINDHOVEN

Veiligheid en doorstroming door verkeersmaatregelen. Daar staat Traffic Service Nederland voor. Traditioneel gezien denk je aan tijdelijke verkeersborden, maar in abstracte zin gaat het over de beïnvloeding van mobiliteit. En dan leiden vele wegen naar Rome. Ralf Reuken, algemeen directeur bij TSNed, ziet het werkgebied veranderen en neemt graag het voortouw. Noblesse oblige, vindt hij als marktleider.

“Honderd jaar lang hebben we de auto alle ruimte gegeven. Andere weggebruikers werden verdreven naar stoepen en paden. En als het te druk werd, moest er meer asfalt komen. Dat lost uiteindelijk niks op, dus proberen we het nu vooral slimmer aan te pakken. Bijvoorbeeld door navigatiesystemen te programmeren en zo het gedrag te sturen. We hebben hier een team van ICT’ers die zich dáárop richten. Experimenteel, maar dichterbij dan je denkt.”

TSNed ontwerpt producten voor een veranderende wereld, maar houdt vast aan de kernwaarden veiligheid en doorstroming. “Die twee vormen per definitie een spanningsveld. Niemand wil oponthoud en niemand wil ongelukken. Ons vakgebied ontstond vanuit de beveiliging van de wegwerker en weggebruiker en is langzaam uitgebreid met het bevorderen van doorstroming.”

De kenmerkende gele borden van TSNed zullen langzaam uit het straatbeeld verdwijnen. Die fysieke maatregelen zullen in de komende jaren steeds meer worden vervangen door mobiliteitsdiensten, die de naam Traffic Service Nederland overigens beter recht doen. “We zijn een verhuurbedrijf en worden een projectenbedrijf. We hebben écht verstand van verkeersmaatregelen en kunnen alles toetsen. Dus we worden gegarandeerd elke dag beter in wat we doen.”

“Vanuit dat streven moeten wij op alle plekken zijn waar over mobiliteit wordt gesproken, dus ook in Brainport Eindhoven en specifiek Formula-E. Als je wil aanhaken bij de toekomst, moet je hier bij zijn. Samen kunnen we het ecosysteem vormgeven. En natuurlijk is het een prachtig uithangbord voor relaties én personeel. Het doen van betekenisvol werk wordt tenslotte steeds aantrekkelijker.”