Formule E race in Eindhoven krijgt brede steun van 4 ministeries

Hier vindt u het persbericht en de brief van de ministers. Let’s go green!

In een verklaring van 10 maart jl betuigen demissionair ministers Tamara van Ark, Cora van Nieuwenhuizen, Sigrid Kaag, Bas van ’t Wout en staatssecretaris Mona Keijzer namens hun ministeries de volledige support aan de kandidatuur van Eindhoven voor een Formule E race.

De verklaring is gericht aan de Formule E organisatie in Londen en bekrachtigt de steun van de Nederlandse overheid aan Stichting Formula Eindhoven. Het is niet eerder voorgekomen dat vier afzonderlijke ministeries zich op deze wijze scharen achter een sportevenement. Dit heeft alles te maken met de diverse maatschappelijke raakvlakken die een Formule E race met zich meebrengt. Het concept dat de stichting ontwikkelt rondom de race in Eindhoven is erop gericht de transitie naar een toekomstbestendige regio te versnellen met concrete doelstellingen op het gebied van CO2 neutrale mobiliteit, hogere werkgelegenheid en een beter leefklimaat.

Getekende brief ministeries

 

Eindhoven, internationaal koploper

Peter Kentie, directeur citymarketing van Eindhoven365: “Natuurlijk levert een dergelijk evenement direct een grote financiële impuls op voor Eindhoven en de regio. Dat is mooi en belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is het dat we hiermee laten zien dat onze prachtige stad internationaal koploper is op het gebied van innovatie en technologie. Dat onze stad een grote rol speelt in vernieuwing en verduurzaming van de wereld. Deze race biedt een perfect wereldpodium waarop Eindhoven én Nederland kunnen laten zien waar we voor staan!”.

Groot fan en voorstander

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) omarmde het Formule E initiatief direct en zette het in Den Haag op de kaart. “Het nieuwe evenementenbeleid van de Nederlandse overheid is erop gericht dat ook grote, internationale sportevenementen een maatschappelijke bijdrage leveren. Deze Formule E race is voor mij een perfect voorbeeld van een evenement dat daarin slaagt en maatschappelijke impact en verandering realiseert. Dus ja, ik ben groot voorstander en fan van dit idee en zal er alles aan doen om dit tot een groot succes te maken”.

Veel vertrouwen in de organisatie

Maarten van Wesenbeeck, General Manager bij de Knac Nationale Autosport Federatie: “De KNAF juicht de mogelijke komst van Formule E naar Nederland enorm toe. Formule E is de perfecte combinatie van topsport, innovatie en duurzaamheid. Drie thema’s die in het beleid van de KNAF de komende jaren prioriteit hebben. Een Formule E race in Nederland past tevens goed in de steeds groter wordende rol van Nederland en Nederlandse coureurs in de internationale kart- en autosport. De KNAF ondersteunt in een actieve rol vanzelfsprekend de aanvraag van Formula Eindhoven en kan door de samenwerking de afgelopen periode met recht al zeggen dat zij alle vertrouwen heeft in de organisatie achter de aanvraag”.

Draagvlak vanuit overheid en bedrijfsleven is enorm

Voorzitter van Stichting Formula Eindhoven, Peter-Paul Laumans: “Namens onze organisatie kan ik zeggen dat ik ontzettend trots ben op de support van de Nederlandse overheid. We zijn bezig met iets unieks, iets dat nog nooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Inmiddels hebben veel bedrijven en instellingen zich achter ons initiatief geschaard, het draagvlak is groot en nu dus ook uit Den Haag, dat is geweldig. Het is een bevestiging van het belang voor heel Nederland”.